Φαρμακείο

Ωράριο Φαρμακείου: Δευτέρα 15:00 - 17:00, Τρίτη 15:00 - 17:00, Παρασκευή 14:00 - 16:00

Pharmacy open on Monday 15:00 to 17:00, Tuesday 15:00 to 17:00, Friday 14:00 to 16:00

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Συνήγορος του Πολίτη κατά υπουργείου Υγείας...


...για το νερό του Ασωπού...

"Η δημόσια υγεία δεν τυγχάνει αποτελεσματικής προστασίας όσον αφορά το εξασθενές χρώμιο που υπάρχει στο πόσιμο νερό στην περιοχή Ασωπού"τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη. Καλεί για άλλη μία φορά το υπουργείο Υγείας να...
λάβει μέτρα.

«Δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας» σημειώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, διερευνώντας υποθέσεις για την ποιότητα του πόσιμου νερού των περιοχών Ασωπού Βοιωτίας και Μεσσαπίων Ευβοίας και εξετάζοντας το σοβαρό θέμα των διαπιστωμένα υψηλών τιμών εξασθενούς χρωμίου.

Η ανεξάρτητη Αρχή, από το 2011, έχει εκφράσει εγγράφως την άποψη ότι το υπουργείο Υγείας επιβάλλεται να προβεί στον καθορισμό συγκεκριμένης παραμετρικής τιμής για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό.

Ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει ότι στην απάντησή του το υπουργείο Υγείας υποστήριξε ότι δεν έχει επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη θέσπιση διακριτού ορίου και πρόκρινε, ως μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας, την καταγραφή των συγκεντρώσεων του εξασθενούς χρωμίου, σε επίπεδο χώρας για περίοδο ενός έτους.

Ωστόσο, επισημαίνει η ανεξάρτητη Αρχή, όπως προέκυψε από την απάντηση του υπουργείου, τα στοιχεία των συγκεντρώσεων δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν, καθώς τέθηκε ζήτημα αξιοπιστίας τους, λόγω σημαντικών αποκλίσεων στις εργαστηριακές μεθόδους ανάλυσης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και επιμένει στις προτάσεις του:

-θέσπιση, με νομοθετική ρύθμιση, ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό.

-προτυποποίηση της μεθόδου ανάλυσης του εξασθενούς χρωμίου, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν αδυναμίες των μετρήσεων, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων

-παράλληλη δημοσιοποίηση των στοιχείων των μετρήσεων, καθώς η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές συνδέεται στενά με το δικαίωμα στη δημόσια υγεία.

Επίσης η Αρχή τονίζει ότι έχει λάβει υπόψη για τις προτάσεις της τα εξής στοιχεία:
α) Η εμφάνιση επιστημονικών δεδομένων, σχετικά με την ενδεχόμενη επικινδυνότητα του εξασθενούς χρωμίου, επιτάσσει την εφαρμογή της Αρχής της Προφύλαξης, καθώς αρκεί η ύπαρξη αμφιβολιών, γύρω από την επέλευση σοβαρών ή μη αναστρέψιμων βλαβών στο περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία, για τη λήψη μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας.

β) Η Πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, στην οποία εμφανίσθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, ξεκίνησε, το 2011, τη διαδικασία, ώστε για πρώτη φορά να τεθεί όριο στο εξασθενές χρώμιο. Καθοριστική στην απόφαση αυτή υπήρξε η εμφάνιση νέων επιστημονικών δεδομένων, που συσχέτιζαν συγκεκριμένη τιμή συγκέντρωσης του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, με καρκινογενέσεις.

γ) Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ιταλία έχει, ήδη από το 1999, θεσπίσει το όριο των 5 μg/l εξασθενούς χρωμίου στα επιφανειακά ύδατα που προορίζονται για πόσιμο νερό.

δ) Στην Ελλάδα, έχει εκδοθεί απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας, που καθορίζει όριο 2 μg/l για την περιεκτικότητα εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό της περιοχής των Μεσσαπίων.

ε) Με Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 20488/10) για την προστασία του Ασωπού, θεσπίστηκε, ως μέση ετήσια συγκέντρωση για το εξασθενές χρώμιο στα υγρά απόβλητα που θα διατίθενται στον Ασωπό, τα 30 μg/l και στα ύδατα του ποταμού, τα 3 μg/l. Σημειώνεται ότι για το πόσιμο νερό, το οποίο συνιστά βασικό είδος διατροφής και επιβίωσης, απουσιάζουν αντίστοιχα όρια.

στ) Σε διάφορες περιοχές της χώρας, έχουν διαπιστωθεί υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου, όχι μόνο λόγω της βιομηχανικής ρύπανσης αλλά και λόγω της σύστασης του εδάφους, ενισχύει την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας μίας ουσίας για την ανθρώπινη υγεία είναι ανεξάρτητος από την πηγή προέλευσης...
πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Θλιβερή πρωτιά η Ελλάδα: Έχουμε τους περισσότερους θανάτους από γρίπη σε όλη την Ευρώπη

Ανοχύρωτη βρήκε την Ελλάδα ο ιός της γρίπης αφού οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και χρόνιοι πάσχοντες δεν εμβολιάστηκαν. Συνέπεια της τραγικής αυτής παράλειψης η χώρα μας φέτος να μετρά τους περισσότερους θανάτους  από γρίπη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ 111 συμπολίτες μας έχασαν την μάχη για την ζωή εξαιτίας επιπλοκών που τους προκάλεσε ο θανατηφόρος ιός. Ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
 
Βάσει των ίδιων στοιχείων, στην Ισπανία έχουν καταγραφεί 155 θάνατοι, ωστόσο ο πληθυσμός της χώρας είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος, περίπου 46 εκατομμύρια. Στη Σουηδία, η οποία έχει συγκρίσιμο πληθυσμό με την Ελλάδα, έχουν καταγραφεί μόνον τέσσερις θάνατοι. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει αναφέρει θανάτους από τον ιό.
 
Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι αυτό οφείλεται στο χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού και επισημαίνεται πως τον Δεκέμβριο, οι Γιατροί του Κόσμου δήλωσαν ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπερβεί το λεγόμενο «φράγμα εμβολιασμού».
 
Χιλιάδες παιδιά δεν εμβολιάζονται, σύμφωνα με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, επειδή οι οικογένειές τους έχουν χάσει την πρόσβαση το σύστημα υγείας.
 
Εξάλου οι επιστήμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ επισημαίνουν ότι η εφετινή περίοδος εποχικής γρίπης είχε ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια στην Ελλάδα, καθώς επικράτησε ο υπότυπος Α(Η1Ν1)-pdm-09, ο οποίος προκαλεί χαρακτηριστικά σοβαρή νόσηση, ειδικά στα άτομα με υποκείμενες παθήσεις που τους προδιαθέτουν για επιπλοκές. 
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τις 24 Μαρτίου 2014, το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει καταγράψει 287 σοβαρά περιστατικά και 110 θανάτους, σε σχέση με την εποχική γρίπη. 108/110 θάνατοι (98%) συνέβησαν σε άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί.
 
Δεκατέσσερα (14) από τα σοβαρά κρούσματα γρίπης που χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ, δεν ανέφεραν άλλο παράγοντα κινδύνου εκτός από την παχυσαρκία, ενώ καταγράφηκαν και τέσσερα (4) κρούσματα σε έγκυες γυναίκες, οι οποίες οδηγήθηκαν σε πρόωρο τοκετό.
 
Τέλος, 13 σοβαρά κρούσματα γρίπης καταγράφηκαν σε παιδιά, εκ των οποίων τα τέσσερα (4), με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, έχασαν τη ζωή τους. 
 
από iatropedia.gr
 

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Ελλάδα: Η ατιμωρησία της ρατσιστικής βίας και η τιμωρία των θυμάτων διά νόμου γυρνά την Ευρώπη σε σκοτεινά χρόνιαΕίμαστε θορυβημένοι και θέλουμε να το δηλώσουμε. Ενώ η ατιμωρησία της ρατσιστικής βίας αποτελεί ένα εντεινόμενο πρόβλημα στην Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντί να την αντιμετωπίσει, έρχεται να τη θεσμοθετήσει, τιμωρώντας ταυτόχρονα τα θύματα! Την περασμένη εβδομάδα,  κατέθεσε  στη Βουλή μια τροπολογία στον Κώδικα Μετανάστευσης, που προβλέπει την απέλαση μεταναστών που καταγγέλλουν ότι υπέστησαν βία από κρατικά όργανα, σε περίπτωση που η καταγγελία τους μπει στο αρχείο. Είναι ανατριχιαστικό: η ρύθμιση αυτή συνιστά φόβητρο και τιμωρεί όχι τους θύτες αλλά τα θύματα.

***

Στην Ελλάδα, η ανοχή και η μη καταγραφή της βίας κατά μεταναστών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι δράστες είναι ένστολοι, έχει δημιουργήσει μια αλγεινή παράδοση, σύμφωνα με μια σειρά εκθέσεων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών.

Θεωρούμε ότι η πολιτειακή ανοχή στη ρατσιστική βία, πολύ δε περισσότερο η θεσμοποίηση της ανοχής αυτής, για να «προστατευτούν» κρατικά όργανα από μετανάστες και πρόσφυγες (!), δεν αποτελεί «δικαίωμα» κανενός εθνικού κράτους, ούτε συνιστά μέσο άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Τα απαράδεκτα προγράμματα λιτότητας που έχουν δημιουργήσει στην Ελλάδα συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και οι δυσανάλογες ευθύνες που έχει αναλάβει η χώρα σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως άλλοθι ώστε μια ευρωπαϊκή χώρα να επιστρέψει σε εποχές κρατικής ανομίας που παραπέμπουν σε σκοτεινές για την ήπειρο περιόδους. Αν αυτό συμβεί, ξέρουμε από τώρα ότι η μόνη ωφελημένη θα είναι η ρατσιστική ακροδεξιά.
Θεωρούμε ότι τα κόμματα και η κοινωνία των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη οφείλουν να πάρουν επειγόντως θέση, ώστε να αποτραπεί η θεσμοποίηση της κρατικής ρατσιστικής βίας σε μια ευρωπαϊκή χώρα και να αποφευχθούν περαιτέρω εκπτώσεις στα δικαιώματα των μεταναστών.

***

Η απαράδεκτη τροπολογία αποσύρθηκε προσωρινά, αλλά όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών θα επανέλθει την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, αποσύρθηκε  και ολόκληρο το άρθρο 19 του Κώδικα, που αφορά τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, μεταξύ άλλων και σε θύματα ρατσιστικής βίας.
Καλούμε πολίτες, φορείς, κινήματα, κόμματα σε όλη την Ευρώπη να αντιδράσουν αμέσως, πιέζοντας την ελληνική κυβέρνηση να επαναφέρει το άρθρο 19, χωρίς τη ρατσιστική τροπολογία σε καμία της μορφή. Είναι στοιχειώδες ζήτημα δημοκρατίας, ανθρωπισμού και δικαιοσύνης.

Μέχρι στιγμής υπογράφουν:

Εtienne Balibar (Université de Paris-Ouest Nanterre, Γαλλία)Judith Butler (University of Berkeley, ΗΠΑ), Crhistine Delphy(University of Berkeley, ΗΠΑ), Nicole Gabriel (Université Paris-Diderot - Paris-7, Γαλλία), Asli Goksel (SOAS University, Αγγλία),Catherine Hall (UCL, Αγγλία), Rose-Marie Lagrave (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Γαλλία), Michael Löwy(CNRS, Γαλλία), Antonio Negri (Καθηγητής Φιλοσοφίας, συγγραφέας, Ιταλία), Leo Panitch ork University, Καναδάς), Evelyne Pisier Duhamel (Université Paris I), Luzia Margareth Rago (Ιnstituto de Filosofia e Ciências Humanas, Βραζιλία), Enzo Traverso(Cornell University, ΗΠΑ), Eleni Varikas (Université Paris-8, Γαλλία), Hilary Wainwright (αρχισυντάκτρια του περιοδικού RedPepper, Αγγλία), Πάνος Αγγελόπουλος (μεταφραστής, Γαλλία), Αγγελική Γαζή (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Kώστας Δουζίνας (Birkbeck College, University of London, Αγγλία), Δημήτρης Κουσουρής (Πανεπιστήμιο Konstanz, Γερμανία), Έλσα Παπαγεωργίου (υπ. Διδάκτορας Κοινωνιολογίας, Université Paris-8, Γαλλία), Νίκος Σαραντάκος (συγγραφέας, Λουξεμβούργο), Σταύρος Τομπάζος (Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Από την Ελλάδα:

Aθηνά Αθανασίου (Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς), Σία Αναγνωστοπούλου (Ιστορικός, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μπέτυ Αρβανίτη (ηθοποιός), Κώστας Αρβανίτης (δημοσιογράφος, ρ/σ Στο Κόκκινο 105.5), Τζένη Αρσένη (σκηνοθέτις), Γιάννης Βόγλης (ηθοποιός), Νίκος Γκιωνάκης(Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ»), Σπύρος Γραμμένος (τραγουδοποιός), Άση Δαβάκη-Κλαυδιανού (εκδότρια της εφημερίας «Η εποχή»),Φοίβος Δεληβοριάς (τραγουδοποιός), Κύρκος Δοξιάδης (Καθηγητής Κοινωνικής Θεωρίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών), Στάθης Δρογώσης (τραγουδοποιός), Ελένη Ζιώγα (συγγραφέας, ηθοποιός), Αλέκα Ζορμπαλά (δικηγόρος, μέλος της Κίνησης για τις Ελευθερίες και τα Δημοκρατικά Δικαιώματα της Εποχής μας), Nίκος Θεοχαράκης (Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας και Ιστορίας), Ιφιγένεια Καμτσίδου (Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Νομικό Τμήμα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Ακύλλας Καραζήσης (ηθοποιός), Μαριλένα Κατσίμη (δημοσιογράφος, γ.γ. ΕΣΗΕΑ), Αντώνης Καφετζόπουλος(ηθοποιός), Μαρία Κουβέλη (Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων), Γεράσιμος Κουζέλης(Καθηγητής Κοινωνικής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών), Στέλιος Κούλογλου (δημοσιογράφος, ιστοσελίδα TVXS.gr), Ιωάννα Κούρτοβικ (πρόεδρος Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών), Κώστας Κουτσομύτης (σκηνοθέτης),Δέσποινα Κουτσούμπα (Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων), Γιάννης Κωνσταντίνου (δικηγόρος), Χρήστος Λάσκος(οικονομολόγος), Αντώνης Λιάκος (Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών), Θωμάς Μαλούτας (Καθηγητής Κοινωνικής Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), Σάββας Μιχαήλ (συγγραφέας), Δημήτρης Μπελαντής (μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), Ευτύχης Μπιτσάκης (Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Στρατής Μπουρνάζος (επιμελητής «Ενθεμάτων» της Κυριακάτικης Αυγής), Ηλίας Νικολακόπουλος (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών),Αλέξης Οικονομίδης (δημοσιογράφος), Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα (Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών),Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος (μέλος της συντακτικής ομάδας της ιστοσελίδας RedNotebook), Κωστής Παπαϊωάννου(Συντονιστής του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας),  Κλειώ Παπαπαντολέων (Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου), Βασίλης Παπαστεργίου (μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), Νίκος Παρασκευόπουλος (Κοσμήτορας της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ), Σπύρος Σακελλαρόπουλος(πανεπιστημιακός, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Πάνος Σκουρολιάκος (ηθοποιός), Μιχάλης Σπουρδαλάκης (Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών), Πέτρος-Ιωσήφ Στανγκανέλλης (ιστορικός), Ανδρέας Τάκης (Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ), Ελένη Τάκου (Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας), Δημήτρης Τρίμης(δημοσιογράφος, πρ. πρόεδρος ΕΣΗΕΑ) Μαρίνα Τσαμουρά (Συντονίστρια της Καμπάνιας για το Άσυλο), Κωνσταντίνος Τσουκαλάς (Κοινωνιολόγος, Πανεπιστήμιο Αθηνών), Νίκος Φίλης (διευθυντής της «Αυγής»), Μικέλα Χαρτουλάρη (αρχισυντάκτρια του ηλεκτρονικού περιοδικού Χρόνος), Άννα Χατζησοφιά (συγγραφέας, ηθοποιός), Άρης Χατζηστεφάνου (δημοσιογράφος, ιστοσελίδα Infowar), Δημήτρης Χριστόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), Ξένια Χρυσοχόου (Καθηγήτρια Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Δημήτρης Ψαρράς (δημοσιογράφος, Eφημερίδα των Συντακτών)


Οργανώσεις:
ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία, Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Θετική Φωνή, Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό", Κίνηση Υπεράσπισης των Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών – Πάτρα, "ΛΑΘΡΑ;" - Επιτροπή αλληλεγγύης στους πρόσφυγες Χίου, Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων, Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης,Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, Σύλλογος Ενωμένων Αφγανών Ελλάδας, Actup Hellas, Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι, Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών-Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ:

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Athens Community Polyclinic and Pharmacy

The Athens Community Polyclinic and Pharmacy (ACP&P) has been in full operation since January 2013 providing free of charge medical assistance and health care to all Greek citizens and immigrants lacking health insurance. The medical treatment offered is of a wide variety, including minor surgical procedures and dental care, and is provided by volunteers of a diverse medical expertise. The ACP&P also includes a Pharmacy Unit.

            Appointments can be arranged via phone call or personal request during weekly hours (11.00-18.00).

            The ACP&P provides health care to all those unable to afford medical insurance and thus neglected by the National Health System (NHS). It cooperates with a number of volunteers, either freelance medics or NHS workers, in order to fulfil the necessary diagnostic and therapeutic procedures required by its patients. Specialties of these volunteers include pathology, neurology, psychiatry, paediatrics, orthopaedics, etc. The assistance of psychologists and social workers is also available.

            The Athens Community Polyclinic and Pharmacy is a non-profit organisation. Its operation is based purely on charitable procedures and the work of volunteers; therefore, it depends greatly on donations made by the public in order to acquire the necessary equipment and daily supplies for the maintenance of its departments. The free of charge provision of medicine remains, in particular, a major challenge. Rather than let your medicine expire, share it with ASP&C and put it to great use!

            The Athens Community Polyclinic and Pharmacy appeals to all medics, dentists, pharmacists, and other health service professionals who are willing to support this cause. Either by becoming a volunteer member of the ASP&C, or by accepting to collaborate with the ACP&C by any possible means and to any extent (e.g. accepting free of charge visits from patients sent by the ASP&C after notification), their support will be deeply valued. Furthermore, the Athens Community Polyclinic and Pharmacy appeals to EVERYONE for their individual support and collaboration. Help us make a difference!


Athens Community Polyclinic and Pharmacy
33, Kanningos Street & Stournara
Tel.: 0030 210 3802037
e-mail: kifa.athina@gmail.com

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Aκόμη και... 50% αυξημένη η συμμετοχή των ασφαλισμένων για φάρμακα από τις 10 Μαρτίου!


Από Βασίλη Βενιζέλο

Θα θυμάστε, ασφαλώς, ότι είχαμε γράψει πριν από καιρό στο ygeia360.gr ότι γίναμε σχεδόν... Πορτογαλία, καθώς η οικονομική συμμετοχή των ασφαλισμένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για την προμήθεια των φαρμάκων τους έχει ήδη φθάσει το... 32%! Ε, λοιπόν, δεν τελειώσαμε ακόμη!

Νέα έκπληξη περίμενε τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, από τις 10 Μαρτίου, πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου δελτίου τιμών φαρμάκων! Ενώ το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων περιελάμβανε μειώσεις τιμών 5% μεσοσταθμικά, η νέα αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων, δια της νέας, δραστικής μείωσης των ασφαλιστικών τιμών των φαρμακευτικών σκευασμάτων, ξεκινά από 20% και φθάνει ακόμη και στο 50%, ακόμη και σε πρωτότυπα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Έτσι, με έναν όχι και τόσο πρόχειρο υπολογισμό των επιπτώσεων των νέων δραστικών μειώσεων των ασφαλιστικών τιμών των φαρμακευτικών σκευασμάτων, υπολογίζεται ότι γίναμε πλέον κανονικά... Πορτογαλία, καθώς η οικονομική συμμετοχή των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ για την προμήθεια των φαρμάκων τους έχει φθάσει από τις 10 Μαρτίου στο... 38%!

Πόσο κοστίζουν τα μαχητικά πάνω από την Αθήνα

Πόσο κοστίζουν τα μαχητικά πάνω από την Αθήνα

από info-war.gr

Τα 15.000 ευρώ ανά ώρα πτήσης κοστίζει κάθε ένα από τα αεροσκάφη που πετούν από το πρωί στον ουρανό της Αθήνας.

Αν υπολογίσουμε με βάση τα 25 ευρώ που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση για την είσοδο στα νοσοκομεία, κάθε ώρα ασκήσεων ενός αεροσκάφους ισοδυναμεί με 600 επισκέψεις σε ένα γιατρό – το οποίο μεταφράζεται σε λιγότερους θανάτους, διατήρηση του προσδόκιμου ζωής, μείωση της βρεφικής θνησιμότητας η οποία αυξάνεται μετά την επιβολή του μνημονίου κ.ο,κ.

«Σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα οι αυτοκτονίες…»


πηγή: Unfollow
του Δημήτρη Ζακχαίου
Σκοτώνεται ο άτυχος ομογενής στο Μανχάταν και η είδηση φιλοξενείται στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στα δελτία ειδήσεων των καναλιών. Αυτοκτονούν συμπολίτες μας, ψάχνεις την είδηση σε κάνα μπλογκ ή στα social media…

Μάταια ψάχνει κανείς αξιόπιστες μετρήσεις του ρυθμού της αύξησης των αυτοκτονιών στη χώρα μας. Η ακραία φτώχεια -και τα συνεπακόλουθά της- που έχει επιβληθεί στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, έχει καταστήσει το φαινόμενο των αυτοκτονιών σχεδόν καθημερινό. Κι όμως. Μόνο διάσπαρτες ειδήσεις. Καμία σοβαρή ενασχόληση.

Είναι μόνο, όπως γράφουν η Μ. Αλεβιζοπούλου, η Ντ. Ιωακειμίδου και η Μ. Σπύρου, στο σχετικό ρεπορτάζ τους που δημοσιεύεται στο τεύχος του UNFOLLOW που κυκλοφορεί, επειδή «οι απολογητές των κυβερνήσεων της κρίσης σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν πως όσοι μιλάτε για τις αυτοκτονίες, ευθύνεστε για αυτές που θα ακολουθήσουν»; Ή είναι και μια ακόμη απόδειξη της διαπλοκής των μιντιαρχών και της πλήρους εναρμόνισης τους με τις επιταγές της εξουσίας;

Και μολονότι ο θάνατος είναι τόσο νομοτελειακός που δεν «μετριέται», εντούτοις μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως αν αποτελεί είδηση ένα ατύχημα, εννοείται πως αποτελεί είδηση μια αυτοκτονία. Πόσο μάλλον πολλές αυτοκτονίες, που τείνουν να λάβουν τη μορφή κοινωνικού φαινομένου…

Ψάχνοντας κανείς να βρει στοιχεία για την αύξηση των αυτοκτονιών στη χώρα μας σκοντάφτει σε ένα σωρό διαφορετικές απόψεις και ουκ ολίγα αντικρουόμενα αποτελέσματα. Σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Lancet, όπως γράφει το ρεπορτάζ του UNFOLLOW, ισχύει γενικά πως σε κάθε αύξηση της ανεργίας κατά 3% αντιστοιχεί μια αύξηση κατά 5% των αυτοκτονιών. Όμως, παρότι πρόκειται για φαινόμενο το οποίο καταγράφεται και παρακολουθείται για πολλά χρόνια, το τι ακριβώς ισχύει στην Ελλάδα των μνημονίων παραμένει θολό και τα κυρίαρχα ΜΜΕ δεν έχουν καμιά διάθεση να το θίξουν στα σοβαρά.

Μια απλή αναζήτηση στο google αρκεί για μας μπερδέψει ακόμη περισσότερο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τα στοιχεία-σοκ τον Σεπτέμβριο του 2013 δείχνουν αύξηση των αυτοκτονιών κατά 43%. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η αύξηση είναι ακόμη πιο τραγική, καθώς το ποσοστό έχει διπλασιαστεί. Αν πιστέψει όμως κανείς τον Άδωνι Γεωργιάδη -σε παλαιότερα tweets- δεν πρόκειται παρά για ένα μικρό ποσοστό που θα πρέπει να μας ικανοποιεί κιόλας, δεδομένης της τεράστιας κρίσης. Αν πιστέψουμε πάλι τον Γρηγόρη Ψαριανό, από παλιότερη τηλεοπτική παρουσία του, για τις αυτοκτονίες φταίει η ερωτική απογοήτευση και είναι λαϊκισμός να συνδέονται με την κρίση. Άλλωστε, αυτοκτονίες υπήρχαν πάντα, όπως μας ενημέρωσε.

Η τραγική δημοσιογραφική πραγματικότητα αποδεικνύει πως οι αυτόχειρες ποτέ δεν αποτέλεσαν σταθερά πρώτο θέμα της επικαιρότητας και ποτέ δεν αποτέλεσαν θέμα σοβαρού ή, αν προτιμάτε, συντεταγμένου ρεπορτάζ από τα μεγάλα ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν άνθρωποι που είναι πεπεισμένοι ότι τέτοιου τύπου ειδήσεις δεν είναι παρά μια ακόμη αντικυβερνητική προπαγάνδα.

Ίσως, τελικά, να έχουμε απαιτήσεις. Ίσως να παριστάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Άλλωστε, από μια είδηση του τύπου «Σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα οι αυτοκτονίες» (αν κάνουμε μια υπόθεση για το πώς θα μπορούσαν να το «παίζουν» τα κανάλια…), ίσως να είναι προτιμότερη -ως πιο ένοχη- η σιωπή τους…

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο Αθήνας: ένας χρόνος

Το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο γιορτάζει τον ένα χρόνο του, στην Ταβέρνα της Κοτταρούς στον Κολωνό (Αγίας Σοφίας 43, πρώτη παράλληλη της Κωνσταντινουπόλεως κάτω από τις γραμμές του τρένου, τηλ. 210-5120682), αύριο Δευτέρα 17 Μαρτίου, από τις 9.00 και μετά. Πρόσκληση ενίσχυσης: 20 ευρώ.
του Στρατή Μπουρνάζου


Έργο του Φερνάν Λεζέ 

«Μέσα στον πόνο είν’ η χαρά, μες στη χαρά ο πόνος», λέει μια κρητική μαντινάδα. Μου ήρθε αμέσως στο μυαλό, μόλις έκατσα να γράψω για το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο Αθήνας — κι ας μιλάει ο στίχος για προσωπικούς νταλκάδες και πόνους. Γιατί στον ένα χρόνο της λειτουργίας του Ιατρείου (που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία και στήριξη της Ανοιχτής Πόλης) οι αλληλέγγυοι γιατροί, φαρμακοποιοί και όλοι οι εθελοντές του προσφέρουν φάρμακα, θεραπεία και ανακούφιση σε άνεργους και ανασφάλιστους, σε όσους τη χρειάζονται και έχουν αποκλειστεί από τις δημόσιες δομές υγείας.
 
Κοιτάζω τα στατιστικά για το διάστημα από τον Φλεβάρη του 2013 μέχρι τον Γενάρη του 2014. Διαβάζω στα πινακάκια και τα διαγράμματα, που έφτιαξε με φροντίδα και αγάπη: ραντεβού: 3.473, ραντεβού οδοντογιατρών: 1.485. Και παρακάτω: 585 Έλληνες, 558 μετανάστες, από 49 χώρες, Αλβανία, Βουλγαρία, Αφγανιστάν, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Γεωργία, Ρουμανία, Μπαγκλαντές, Συρία, Ουκρανία, Μολδαβία, Νιγηρία, Ρωσία, Πολωνία, Ιράκ, Τουρκία, Πακιστάν, Κονγκό, Τυνησία… και ο κατάλογος συνεχίζεται. Ηλικίας ηλικίας 30-50 στην πλειονότητα, λίγο περισσότερες γυναίκες από ό,τι άντρες.

Πίσω από τους αριθμούς, μπροστά από τους αριθμούς, πάνω από τους αριθμούς, οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι: γιατροί, φαρμακοποιοί, εθελοντές κάθε ηλικίας και επαγγέλματος που έδωσαν τον χρόνο και την ψυχή τους, κι έτσι πήρε σάρκα και οστά το Ιατρείο. Έδωσαν ό,τι είχαν, από το υστέρημα του χρόνου και των χρημάτων τους, και το περίσσευμα της καρδιάς τους. Οι άνθρωποι: όλοι αυτοί που βρίσκουν γιατριά και απαντοχή εκεί, στους δυο ορόφους της οδού Κάνιγγος. Αξίζει να πάει κανείς –όπως πήγα κι εγώ– να δει τα πρόσωπα των ανθρώπων. Να δει την ανάγκη και τον πόνο, αλλά και πώς ανθίζει ξανά η ελπίδα και η χαρά.

Το Κοινωνικό Ιατρείο, όπως και τα ανάλογα εγχειρήματα σε όλη την Ελλάδα, χρειάζονται τη βοήθειά μας με κάθε τρόπο: με προσφορά φαρμάκων, χρημάτων, ειδών, με την εθελοντική προσφορά μας. Αύριο, Δευτέρα 17 του Μάρτη, το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο της Αθήνας γιορτάζει τον ένα χρόνο του, στην ταβέρνα «Κοτταρού», στον Κολωνό. Θα περάσουμε καλά και θα ενισχύσουμε την προσπάθεια, όπως χρειάζεται.
***
«Μέσα στον πόνο είν’ η χαρά, μες στη χαρά ο πόνος / μέσα στον κόσμο βρίσκομαι κι είμ’ έρημος και μόνος». Αυτή είναι, ολοκληρωμένη η μαντινάδα, που τραγουδάει ο Δερμιτζογιάννης. Και ο δεύτερος στίχος ταιριάζει στο έργο του Κοινωνικού Ιατρείου, και όλων των αντίστοιχων ιατρείων και φαρμακείων, όλων των πειραμάτων αλληλεγγύης που στήνονται σε όλη τη χώρα. Από την ανάποδη όμως. Γιατί αυτή είναι η ουσία του έργου τους: δεν αφήνουν τους ανθρώπους έρημους και μόνους, αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

από  http://enthemata.files.wordpress.com/2014/03/iatreio1.jpg

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Αθήνας. Γιορτάζουμε και το στηρίζουμε

 
 

Ένα χρόνο προσφοράς σε άνεργους και ανασφάλιστους συμπληρώνει το  Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Αθήνας στην οδό Κάνιγγος. Αλληλέγγυοι γιατροί, ψυχολόγοι, φαρμακοποιοί και όλοι οι άλλοι εθελοντές του αγωνίζονται μαζί με τους ασθενείς για τη δωρεάν πρόσβαση όλων στις δημόσιες δομές υγείας, χωρίς αποκλεισμούς.
   Ενα χρόνο μετά, το ΚΙΦΑ γιορτάζει και μας καλεί να το ενισχύσουμε. Στις σημερινές συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης στο κέντρο της Αθήνας, τώρα που οι ανασφάλιστοι και οι άνεργοι αυξάνονται με καταιγιστικούς ρυθμούς, τώρα που ούτε οι ασφαλισμένοι δεν έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης, χρειάζεται στήριξη για να συνεχίσει να προσφέρει ιατρική και φαρμακευτική πρωτοβάθμια περίθαλψη σε όσους τη χρειάζονται και έχουν αποκλειστεί από τις δημόσιες δομές υγείας.
    Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου στις 9 μμ, γλεντάμε στην «Ταβέρνα της Κοτταρούς» στον Κολωνό και ενισχύουμε οικονομικά το ΚΙΦΑ.  
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 20 Ευρώ, «Ταβέρνα της Κοτταρούς» Κολωνός, Αγ. Σοφίας 43, 1η παράλληλη της Κων/λεως κάτω από τις γραμμές του τρένου, τηλ. 210 5120682

Δείτε το κάλεσμα και εδώ

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ (για τη δημόσια ασφάλιση)

Σήμερα που όλο και περισσότερο το Δημόσιο Σύστημα Υγεία  καταρρέει αναδεικνύεται μεγαλύτερη η ανάγκη να μάθουμε όλοι μας τι ισχύει και τι όχι στο Δημόσια Σύστημα Ασφάλισης . Η ανεργία συνεχώς μεγαλώνει , ο κόσμος χάνει την δουλειά του και βλέπει τα εισοδήματα του να μηδενίζονται. Και το κακό δεν σταματάει εκεί. Μετά από λίγο καιρό δεν έχει και Δημόσια ασφάλιση για να πάει στο γιατρό αυτός ή το παιδί του. Στην περίπτωση που μπει εσπευσμένα στο Νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει ένα έμφραγμα ή ένα χτύπημα από τροχαίο και δεν έχει Δημόσια Ασφάλεια το λογιστήριο του Νοσοκομείου στέλνει το χρέος στην ΔΟΥ με ότι συνεπάγετε αυτό. Και ας μην μιλήσουμε για τους ασθενείς με χρόνια ή ανίατη ασθένεια που δεν έχουν πρόσβαση σε Δημόσιο Νοσοκομείο γιατί εκεί η κατάσταση είναι τραγική γι αυτούς και την οικογένεια τους. 
Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα ψέματα και ποιες οι Αλήθειες για το Δημόσιο Σύστημα Ασφάλισης.


ΨΕΜΑΤΑ και ΑΛΗΘΕΙΕΣ
για το Δημόσιο Σύστημα Ασφάλισης και άλλα

ΨΕΜΑ: Άμα είσαι άνεργος είσαι και ανασφάλιστος.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Οι νέοι από 18-29 ετών με κάρτα ανεργίας σε ισχύ μπορούν να έχουν βιβλιάριο ασθενείας του ΙΚΑ με εξάμηνη ανανέωση μέχρι τα 29 έτη. Οι μακροχρόνια άνεργοι (12 μήνες ανεργίας) άνω των 55 ετών με 3.000 ένσημα από οποιοδήποτε φορέα μπορούν να έχουν βιβλιάριο ασθενείας από το ΙΚΑ με ετήσια ανανέωση. Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, μετά την διακοπή της εργασίας τους και εφόσον είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα συνεχές τουλάχιστον δωδεκάμηνο στον ΟΑΕΔ  (πριν την υποβολή της αίτησής τους για ασφάλεια) καλύπτονται ασφαλιστικά για δύο (2) χρόνια από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο έχουν τα περισσότερα ένσημα (ημέρες εργασίας). Απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα για συγκεκριμένο αριθμό πραγματοποιημένων ημερών εργασίας σε σχέση με την ηλικία του. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους δίνατε να δοθεί ετήσια παράταση της ισχύος της παραπάνω ασφάλισης σε αυτούς που είδη έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα της διετούς ασφάλισης.
ΨΕΜΑ: Όλοι οι Έλληνες πολίτες άνω των 67 ετών έχουν σύνταξη υπερηλίκων.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Δικαίωμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ έχουν όσοι δεν παίρνουν άλλη σύνταξη, έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, μένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια και το ατομικό και οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 4.320 €  και 8.640 € αντίστοιχα. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν απασχοληθεί σε αγροτικό επάγγελμα.
ΨΕΜΑ: Το πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας εκδίδετε από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων όταν το ζητήσει ο ίδιος ο πολίτης.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Το πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας εκδίδεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων μόνο μετά από αίτημα μιας Δημόσιας Υπηρεσίας  προκειμένου κάποιος να τύχει ευεργετικές προβλέψεις για οικονομικά αδύνατους που αναφέρονται σε ισχύουσες διατάξεις ( νόμοι, υπουργικές αποφάσεις κλπ). Η πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας από την Κοινωνική Υπηρεσία γίνεται με τον έλεγχο του εκκαθαριστικού εφορίας. Δίνατε να διεξαχθεί  και επί τόπου κοινωνική έρευνα.
ΨΕΜΑ: Το βιβλιάριο ανασφάλιστου είναι διαφορετικό από το βιβλιάριο πρόνοιας ή απόρου.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Το βιβλιάριο ανασφαλίστου είναι το ίδιο με το βιβλιάριο Πρόνοιας ή απόρου.
ΨΕΜΑ: Το βιβλιάριο ανασφαλίστου μπορούν να το βγάλουν όλοι ανασφάλιστοι πολίτες.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Βιβλιάριο ανασφαλίστου μπορούν να το βγάλουν οι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς) οι οποίοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι, οι  Αλλοδαποί με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας), Οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες , Οι αλλοδαποί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας και η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας  Τάξης. Επίσης ειδικές κατηγορίες όπως α. Παιδιά που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των Πε.Σ.Υ.Π. ή άλλα ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ., β. Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους., γ. Μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και Έλληνες κληρικοί των Πατριαρχείων, δ. Ανασφάλιστες άγαμες επίτοκες και μητέρες ως και τα παιδιά αυτών, ε. Παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες. στ ε. Άτομα που φιλοξενούνται στις θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση, ΟΚΑΝΑ, Νόστος ή παρακολουθούνται ως εξωτερικοί ασθενείς.
Το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά τα 6.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει την δυνατότητα ασφάλισης. Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Εκδίδεται από τους Δήμους ή στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει αναλάβει αυτήν την υποχρέωση, από το Δήμο που τους εξυπηρετεί. Ισχύει για 1 έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτων εισαγωγών για νοσηλεία, είναι δυνατή η έκδοση βιβλιαρίου με αναδρομική ισχύ.
ΨΕΜΑ: Το πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας είναι το ίδιο με το Βιβλιάριο Ανασφάλιστου.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Το πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας δεν είναι το ίδιο με το βιβλιάριο ανασφαλίστου και εκδίδεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αποδειγμένο πρόβλημα υγείας και για πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες όπως α. Ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. β. Αλλοδαποί με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας) γ. Οι υπήκοοι των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη δ. Αλλογενείς σύζυγοι Ελλήνων ή ομογενών ή Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα τέκνα.
ΨΕΜΑ: Ο φοιτητής όταν δεν εργάζεται είναι ανασφάλιστος.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή δικαιούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Δημόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ΑΕΙ δια διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ.
ΨΕΜΑ: Δεν χρειάζεται κανένα δικαιολογητικό για να βγάλεις κάρτα ανεργίας.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Για την έκδοση κάρτα ανεργίας από τν ΟΑΕΔ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 1) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. 2) Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 3) Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)  4) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ 6)Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
ΨΕΜΑ: Οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ δεν υποχρεούνται σε ασφαλιστικές εισφορές.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο ΟΓΑ παρέχει ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους στον ΟΓΑ. Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ πληρώνουν εισφορές στον ΟΓΑ ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και την ασφαλιστική κατηγορία που ανήκουν.
ΨΕΜΑ : Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (helthvoucher) μπορούν να το έχουν όλοι οι πολίτες και να έχουν απεριόριστη δωρεάν  πρόσβαση στο Δημόσιο σύστημα υγείας.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Με αίτηση τους στο ΚΕΠ μπορούν να εκδώσουν  Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (helthvoucher) αυτοί που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:  1. Ήταν κάποτε ασφαλισμένοι είτε άμεσα είτε έμμεσα σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα του ΕΟΠΥΥ, 2. Το ατομικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ και τα 25.000 ευρώ οικογενειακό. 3. Έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (ΕΕΠ) παρέχει υπηρεσίες ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία) και πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία). Διαρκεί 8 μήνες και οι συνολικές επισκέψεις είναι τρείς (3).
Για τις έγκυες εκτός των παραπάνω δίνεται η δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση βασικού πακέτου εξετάσεων ελέγχου κύησης, σύμφωνα με το τρίμηνο κύησης που διανύει η έγκυος, και καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ και  Αξιολόγηση /διάγνωση, οδηγίες ιατρού, και ό,τι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας προς την έγκυο σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική ένδειξη κατά την επίσκεψη για έλεγχο-παρακολούθηση κύησης. Διαρκεί 9 μήνες και για 7 επισκέψεις  αν η έγκυος  είναι στο πρώτο μήνα, 6 μήνες και 5 επισκέψεις αν η έγκυος είναι μετά το 3ο μήνα και 3 μήνες και 3 επισκέψεις αν η έγκυος είναι μετά τον 6ο μήνα.
ΨΕΜΑ: Όλοι οι ανασφάλιστοι μπορούν να κάνουν αυτασφάλιση  ( προαιρετική ασφάλιση).
ΑΛΗΘΕΙΑ: Για «Παλαιό» ασφαλισμένο  του ΙΚΑ, προ της 1/1/93. Πρέπει α) Να μην εργάζεται, β) Να έχει συμπληρώσει 500 ημέρες ασφάλισης μέσα στην αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν την διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ, οπότε η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 12 μήνες από την τελευταία ημέρα ασφάλισης ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, οπότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Για τον «Νέο» ασφαλισμένο του ΙΚΑ, μετά την 1/1/93 πρέπει να έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση 1500 ημέρες τουλάχιστον, από τις οποίες 300 εντός της τελευταίας 5ετίας πριν από την υποβολή της αίτησης η οποία πρέπει να γίνει μέσα σε 12 μήνες από την τελευταία ημέρα ασφάλισης. Οι εισφορές  διαμορφώνονται με βάση τον μέσο όρο του μισθού του τελευταίου έτους πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης (αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων).
Για τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. από 1/1/93 για να κάνουν αυτασφάλιση πρέπει να έχουν κάνει διακοπή της δραστηριότητάς τους στο ΟΑΕΕ.
ΨΕΜΑ: Όλοι οι μετανάστες έχουν ροζ κάρτα.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Η ροζ κάρτα είναι μια κάρτα που κανονικά λέγεται δελτίο αιτήσαντος ασύλου. Όταν υποβάλει κάποιος αίτηση για άσυλο, η αρμόδια Αρχή παραλαβής πρέπει να του δώσει ένα ειδικό ατομικό δελτίο (δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού), το οποίο θα έχει τη φωτογραφία του και του επιτρέπει την παραμονή του στην Ελλάδα. Με αυτή τη κάρτα έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στις υπηρεσίες του ΕΣΥ.
ΨΕΜΑ: Άμα δεν έχεις εισόδημα δεν χρειάζεστε να κάνεις φορολογική δήλωση.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης ακόμη και αν το εισόδημα είναι μηδενικό.

Ανασφάλιστη πέθανε ψάχνοντας για χειρουργείο
Ανεργοι καρκινοπαθείς εκλιπαρούν στα νοσοκομεία να τους παρασχεθεί νοσηλεία, αλλά τους κλείνουν την πόρτα επειδή δεν έχουν να πληρώσουν

Του ΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ για την Ελευθεροτυπία

Ανασφάλιστη καρδιοπαθής από τη Θεσσαλονίκη που έπρεπε να χειρουργηθεί επειγόντως πέθανε, επειδή δεν τη δέχονταν τα νοσοκομεία γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει. Πριν από δύο μήνες η 60χρονη είχε μιλήσει για τον Γολγοθά της, μαζί με άλλους ανασφάλιστους με σοβαρό πρόβλημα υγείας, σε συνέντευξη Τύπου που είχε δώσει το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης (ΚΙΑ).

Η γυναίκα είχε διαγνωστεί με ανεύρυσμα θωρακικής αορτής και έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Αλλά τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης της έκλειναν την πόρτα, επειδή ήταν ανασφάλιστη. Ετσι απευθύνθηκε στο ΚΙΑ Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί της έδιναν φαρμακευτική αγωγή, αλλά και έψαχναν παράλληλα να βρουν νοσοκομείο που θα τη χειρουργήσει. Δύο μήνες μετά, τη δέχτηκε νοσοκομείο της πόλης. Αλλά η άτυχη γυναίκα πέθανε λίγο πριν μπει στο χειρουργείο.

Οπως καταγγέλλει η γιατρός, μέλος του ΚΙΑ Θεσσαλονίκης, Χριστίνα Κυδωνά, όποια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είχαν αρχικά υποσχεθεί ότι θα δέχονται τα επείγοντα περιστατικά ανασφάλιστων ασθενών, τελικά αθέτησαν την υπόσχεσή τους και ζήτησαν από τους ασθενείς την πληρωμή των νοσηλίων. Υπογραμμίζει ακόμη ότι ανασφάλιστοι ασθενείς που πηγαίνουν στα νοσοκομεία, μόλις πληροφορούνται ότι πρέπει να πληρώσουν τα νοσήλια, αναγκάζονται να φύγουν φοβούμενοι ότι η εφορία μπορεί να τους πάρει και το σπίτι.

«Αυτό έχει αποτέλεσμα να αυξάνεται η νοσηρότητα και στο τέλος το κόστος για τη πολιτεία να είναι υψηλότερο», τονίζει η Χρ. Κυδωνά. Επισημαίνει επίσης ότι πρόκειται για ασθενείς που τώρα είναι άνεργοι και ανασφάλιστοι, αλλά όσα χρόνια δούλευαν είχαν παρακρατήσεις για τις ασφαλιστικές τους εισφορές και τη νοσηλεία τους. Αναφορικά με το χαράτσι των 25 ευρώ στα νοσοκομεία, η Χρ. Κυδωνά τονίζει ότι επί χρόνια ο κόσμος πλήρωνε και πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές ακριβώς για να μπορεί να νοσηλεύεται στα νοσοκομεία, και το κράτος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει στους πολίτες τη δωρεάν πρόσβασή τους στη δημόσια υγεία.

Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης καλεί αύριο φορείς και συλλογικότητες της πόλης σε συζήτηση για το δικαίωμα στην Υγεία· η εκδήλωση θα γίνει στις 7 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. «Οι δολοφονικοί αποκλεισμοί από την υγεία μας αφορούν όλους μας, ντόπιους ή μετανάστες», αναφέρεται στην πρόσκληση. Παράλληλα, το Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τα Κοινωνικά Ιατρεία που λειτουργούν και στις άλλες πόλεις της χώρας, οργανώνουν πανελλαδική παρέμβαση για τους ανασφάλιστους, τους οποίους τα δημόσια νοσοκομεία και ο δημόσιος τομέας Υγείας πετούν στο δρόμο για να πεθάνουν αβοήθητοι.

Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης Περσεφόνη Μήττα καταγγέλλει ότι άνεργοι ανασφάλιστοι καρκινοπαθείς που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου εκλιπαρούν στα νοσοκομεία να τους παρασχεθεί νοσηλεία, αλλά τους κλείνουν την πόρτα επειδή δεν έχουν να πληρώσουν. Η κ. Μήττα κάνει λόγο για «σύγχρονο Καιάδα καρκινοπαθών», φαινόμενο που έκανε την εμφάνισή του το 2012 και έκτοτε συνεχίζεται και διογκώνεται, καθώς όλο και περισσότεροι καρκινοπαθείς μένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και χρήζουν νοσηλείας, αλλά αυτό δεν συγκινεί το σύστημα δημόσιας Υγείας.

Μια άλλη παράμετρο διάλυσης του δημόσιου τομέα Υγείας πλήρωσε με τη ζωή του ένας άντρας από την Παλιουριά Γρεβενών. Στις 28-12-2013 αισθάνθηκε αδιαθεσία. Οι δικοί του κάλεσαν ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Δεσκάτης, αλλά η απάντηση που πήραν ήταν ότι δεν υπήρχε οδηγός. Αποτέλεσμα ήταν ο άτυχος άντρας να πεθάνει αβοήθητος. Το τραγικό περιστατικό καταγγέλλει με έγγραφό του προς το υπουργείο Υγείας ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς Αθανάσιος Μπύλλος. Οπως επισημαίνει, εκτός του ότι δεν υπάρχει οδηγός για το ασθενοφόρο, το ίδιο το όχημα είναι παλιό και ακατάλληλο, ιδίως για να κινηθεί στις χιονισμένες περιοχές των Γρεβενών, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει κίνδυνο η υγεία των πολιτών.

από koutipandoras.gr

Το "Πάμε Αλλιώς", σας καλεί σε ανοιχτή συγκέντρωση συζήτηση με θέμα: Ανθρωπιστική Κρίση και Α'βάθμια φροντίδα Υγείας. Η διάλυση του ΕΟΠΥΥ.


Το "Πάμε Αλλιώς", σας καλεί σε ανοιχτή συγκέντρωση συζήτηση με θέμα: 
Ανθρωπιστική Κρίση και Α'βάθμια φροντίδα Υγείας. Η διάλυση του ΕΟΠΥΥ. 

Συμμετέχουν: Μάκης Μαντάς, γιατρός/ μέλος γραμματείας Τ. Υγείας ΣΥΡΙΖΑ - 
Καλαμάρη Μαρία, γιατρός/ Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών - 
Καλογιάννης Παντελής, οδοντίατρος / Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά. 

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η υποψήφια περιφερειάρχης Ρένα Δούρου. 

Τη Δευτέρα, 10 Μάρτη, στις 7μμ στην αίθουσα "Πλειάδες" του Πνευματικού Κέντρου Κορυδαλλού.

Ουρές ανασφάλιστων στα Κοινωνικά Ιατρεία


της Ντίνας Καράτζιου

ΩΣ 4 ΜΗΝΕΣ Η ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

Η πλήρης κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναγκάζει τους πολίτες να στραφούν στις εθελοντικές δομές παροχής πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. 

Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού λειτουργεί με τη βοήθεια και τη στήριξη του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Από τον Δεκέμβριο του 2011 και μέχρι σήμερα, μέσα σε 27 μήνες, έχει δεχτεί 22.000 ιατρικές επισκέψεις από πολίτες από όλη την Αττική, ακόμα και την επαρχία

H αναμονή για ραντεβού στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο του Ελληνικού φτάνει έως και τους τέσσερις μήνες για ορισμένες ειδικότητες, γεγονός που οδήγησε τους εθελοντές της δομής να απευθύνουν έκκληση προς φαρμακοποιούς και παθολόγους για άμεση βοήθεια, καθώς, όπως αναφέρουν, «δυσκολευόμαστε πολύ να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες των ασθενών μας».

Τονίζουν ότι «ο αριθμός των ανασφάλιστων πολιτών που προσέρχονται το τελευταίο διάστημα στο ιατρείο μας έχει αυξηθεί δραματικά, με αποτέλεσμα να έχουμε κατακλυστεί από πολίτες που ζητάνε τη βοήθειά μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε αρκετές ειδικότητες είμαστε αναγκασμένοι να κλείνουμε ραντεβού στους ασθενείς μας μετά από 3 και 4 μήνες, παράλληλα τις μέρες που δίνουμε φάρμακα το ιατρείο κοντεύει να γίνει απροσπέλαστο». Η πλήρης κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναγκάζει τους πολίτες να στραφούν στις εθελοντικές δομές παροχής πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, που ήδη και αυτές βρίσκονται εδώ και καιρό στα όριά τους. Χωρίς τη βοήθεια των πολιτών-γιατρών-φαρμακοποιών σύντομα θα καταρρεύσουν και αυτές.

Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού λειτουργεί με τη βοήθεια και τη στήριξη του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, από τον Δεκέμβριο του 2011 και μέχρι σήμερα, μέσα σε 27 μήνες, έχει δεχτεί 22.000 ιατρικές επισκέψεις από πολίτες από όλη την Αττική, ακόμα και την επαρχία. Λειτουργεί εξ ολοκλήρου με τη βοήθεια που προσφέρει ο κόσμος, και οι 250 εθελοντές του προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς.

Ωστόσο, στη δραματική έκκληση που απευθύνουν, οι άνθρωποι της κοινωνικής δομής τονίζουν ότι «το ιατρείο μας δεν δέχεται σε καμία περίπτωση χρηματικές δωρεές, παρά μόνο σε είδος και υπηρεσίες, τις οποίες με τη σειρά του τις προσφέρει στους ασθενείς που έχουν ανάγκη. Οι πολίτες που ζητάνε τη βοήθειά μας προέρχονται από τις πλέον ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και είναι ανασφάλιστοι ή/και άποροι ή/και άνεργοι».

Εθελοντές γιατροί και πολίτες που προσφέρουν αγόγγυστα τις υπηρεσίες τους, επανειλημμένα έχουν τονίσει ότι μεγάλη μερίδα ανασφάλιστων πολιτών είναι ολοκληρωτικά αποκομμένοι από την πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας «με αποτέλεσμα να θρηνούμε θανάτους, μόνο και μόνο γιατί οι ασθενείς δεν έχουν να πληρώσουν το κόστος της θεραπείας τους. Οι εκατοντάδες καρκινοπαθείς που προσέρχονται για ιατρική κάλυψη στην εθελοντική δομή του Κοινωνικού Ιατρείου καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της δομής. Οπως τονίζεται από το ιατρείο, «σε όλους τους ασθενείς χρειάστηκε να αξιολογηθεί από την αρχή η ασθένειά τους με νέες αξονικές, μαγνητικές κ.τ.λ. και σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις διαπιστώσαμε δραματική αύξηση του καρκίνου, τόσο της πρωτοπαθούς εστίας όσο και μεταστατικών εντοπίσεων».

Η πλειονότητα των καρκινοπαθών «καταφθάνουν με τη διάγνωση στο χέρι. Κάποιοι είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, αλλά στη συνέχεια δεν είχαν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στο κόστος της θεραπείας που ακολουθεί. Κάποιοι άλλοι, όντες πια ανασφάλιστοι και έχοντας προσφύγει αρχικά στα δημόσια νοσοκομεία όπου τους ζητήθηκαν αστρονομικά ποσά, δεν τόλμησαν να μπουν στη διαδικασία της θεραπείας».

Συντονιστικό ΚΙΦ Αττικής: ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ (για τη δημόσια ασφάλιση)


Σήμερα που όλο και περισσότερο το Δημόσιο Σύστημα Υγεία καταρρέει αναδεικνύεται μεγαλύτερη η ανάγκη να μάθουμε όλοι μας τι ισχύει και τι όχι στο Δημόσια Σύστημα Ασφάλισης. Η ανεργία συνεχώς μεγαλώνει , ο κόσμος χάνει την δουλειά του και βλέπει τα εισοδήματα του να μηδενίζονται. Και το κακό δεν σταματάει εκεί. Μετά από λίγο καιρό δεν έχει και Δημόσια ασφάλιση για να πάει στο γιατρό αυτός ή το παιδί του. Στην περίπτωση που μπει εσπευσμένα στο Νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει ένα έμφραγμα ή ένα χτύπημα από τροχαίο και δεν έχει Δημόσια Ασφάλεια το λογιστήριο του Νοσοκομείου στέλνει το χρέος στην ΔΟΥ με ότι συνεπάγετε αυτό. Και ας μην μιλήσουμε για τους ασθενείς με χρόνια ή ανίατη ασθένεια που δεν έχουν πρόσβαση σε Δημόσιο Νοσοκομείο γιατί εκεί η κατάσταση είναι τραγική γι αυτούς και την οικογένεια τους. 

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα ψέματα και ποιες οι Αλήθειες για το Δημόσιο Σύστημα Ασφάλισης.

ΨΕΜΑΤΑ και ΑΛΗΘΕΙΕΣ για το Δημόσιο Σύστημα Ασφάλισης και άλλα

ΨΕΜΑ: Άμα είσαι άνεργος είσαι και ανασφάλιστος.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Οι νέοι από 18-29 ετών με κάρτα ανεργίας σε ισχύ μπορούν να έχουν βιβλιάριο ασθενείας του ΙΚΑ με εξάμηνη ανανέωση μέχρι τα 29 έτη. Οι μακροχρόνια άνεργοι (12 μήνες ανεργίας) άνω των 55 ετών με 3.000 ένσημα από οποιοδήποτε φορέα μπορούν να έχουν βιβλιάριο ασθενείας από το ΙΚΑ με ετήσια ανανέωση. Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, μετά την διακοπή της εργασίας τους και εφόσον είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα συνεχές τουλάχιστον δωδεκάμηνο στον ΟΑΕΔ (πριν την υποβολή της αίτησής τους για ασφάλεια) καλύπτονται ασφαλιστικά για δύο (2) χρόνια από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο έχουν τα περισσότερα ένσημα (ημέρες εργασίας). Απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα για συγκεκριμένο αριθμό πραγματοποιημένων ημερών εργασίας σε σχέση με την ηλικία του. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους δίνατε να δοθεί ετήσια παράταση της ισχύος της παραπάνω ασφάλισης σε αυτούς που είδη έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα της διετούς ασφάλισης.

ΨΕΜΑ: Όλοι οι Έλληνες πολίτες άνω των 67 ετών έχουν σύνταξη υπερηλίκων.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Δικαίωμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ έχουν όσοι δεν παίρνουν άλλη σύνταξη, έχουν συμπληρώσει το 67οέτος της ηλικίας τους, μένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια και το ατομικό και οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 4.320 € και 8.640 € αντίστοιχα. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν απασχοληθεί σε αγροτικό επάγγελμα.

ΨΕΜΑ: Το πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας εκδίδετε από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων όταν το ζητήσει ο ίδιος ο πολίτης.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Το πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας εκδίδεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων μόνο μετά από αίτημα μιας Δημόσιας Υπηρεσίας προκειμένου κάποιος να τύχει ευεργετικές προβλέψεις για οικονομικά αδύνατους που αναφέρονται σε ισχύουσες διατάξεις ( νόμοι, υπουργικές αποφάσεις κλπ). Η πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας από την Κοινωνική Υπηρεσία γίνεται με τον έλεγχο του εκκαθαριστικού εφορίας. Ενδεχόμενο είναι να διεξαχθεί και επί τόπου κοινωνική έρευνα.

ΨΕΜΑ: Το βιβλιάριο ανασφάλιστου είναι διαφορετικό από το βιβλιάριο πρόνοιας ή απόρου.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Το βιβλιάριο ανασφαλίστου είναι το ίδιο με το βιβλιάριο Πρόνοιας ή απόρου.

ΨΕΜΑ: Το βιβλιάριο ανασφαλίστου μπορούν να το βγάλουν όλοι ανασφάλιστοι πολίτες.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Βιβλιάριο ανασφαλίστου μπορούν να το βγάλουν οι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς) οι οποίοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι, οι Αλλοδαποί με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας), Οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες, Οι αλλοδαποί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας και η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Επίσης ειδικές κατηγορίες όπως α. Παιδιά που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των Πε.Σ.Υ.Π. ή άλλα ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ., β. Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους., γ. Μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και Έλληνες κληρικοί των Πατριαρχείων, δ. Ανασφάλιστες άγαμες επίτοκες και μητέρες ως και τα παιδιά αυτών, ε. Παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες. στ ε. Άτομα που φιλοξενούνται στις θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση, ΟΚΑΝΑ, Νόστος ή παρακολουθούνται ως εξωτερικοί ασθενείς.

Όσοι το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά τα 6.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει την δυνατότητα ασφάλισης. Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Εκδίδεται από τους Δήμους ή στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει αναλάβει αυτήν την υποχρέωση, από το Δήμο που τους εξυπηρετεί. Ισχύει για 1 έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτων εισαγωγών για νοσηλεία, είναι δυνατή η έκδοση βιβλιαρίου με αναδρομική ισχύ.

ΨΕΜΑ: Το πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας είναι το ίδιο με το Βιβλιάριο Ανασφάλιστου.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Το πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας δεν είναι το ίδιο με το βιβλιάριο ανασφαλίστου και εκδίδεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αποδειγμένο πρόβλημα υγείας και για πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες όπως α. Ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. β. Αλλοδαποί με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας) γ. Οι υπήκοοι των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη δ. Αλλογενείς σύζυγοι Ελλήνων ή ομογενών ή Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα τέκνα.

ΨΕΜΑ: Ο φοιτητής όταν δεν εργάζεται είναι ανασφάλιστος.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή δικαιούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Δημόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ΑΕΙ δια διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ.

ΨΕΜΑ: Δεν χρειάζεται κανένα δικαιολογητικό για να βγάλεις κάρτα ανεργίας.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Για την έκδοση κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 1) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. 2) Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 3) Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.) 4) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ 6)Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

ΨΕΜΑ: Οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ δεν υποχρεούνται σε ασφαλιστικές εισφορές.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο ΟΓΑ παρέχει ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους στον ΟΓΑ. Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ πληρώνουν εισφορές στον ΟΓΑ ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και την ασφαλιστική κατηγορία που ανήκουν.

ΨΕΜΑ : Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (helthvoucher) μπορούν να το έχουν όλοι οι πολίτες και να έχουν απεριόριστη δωρεάν πρόσβαση στο Δημόσιο σύστημα υγείας.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Με αίτηση τους στο ΚΕΠ μπορούν να εκδώσουν Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (helthvoucher) αυτοί που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Ήταν κάποτε ασφαλισμένοι είτε άμεσα είτε έμμεσα σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα του ΕΟΠΥΥ, 2. Το ατομικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ και τα 25.000 ευρώ οικογενειακό. 3. Έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (ΕΕΠ) παρέχει υπηρεσίες ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία) και πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία). Διαρκεί 8 μήνες και οι συνολικές επισκέψεις είναι τρείς (3).

Για τις έγκυες εκτός των παραπάνω δίνεται η δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση βασικού πακέτου εξετάσεων ελέγχου κύησης, σύμφωνα με το τρίμηνο κύησης που διανύει η έγκυος, και καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ και Αξιολόγηση /διάγνωση, οδηγίες ιατρού, και ό,τι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας προς την έγκυο σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική ένδειξη κατά την επίσκεψη για έλεγχο-παρακολούθηση κύησης. Διαρκεί 9 μήνες και για 7 επισκέψεις αν η έγκυος είναι στο πρώτο μήνα, 6 μήνες και 5 επισκέψεις αν η έγκυος είναι μετά το 3ο μήνα και 3 μήνες και 3 επισκέψεις αν η έγκυος είναι μετά τον 6ο μήνα.

ΨΕΜΑ: Όλοι οι ανασφάλιστοι μπορούν να κάνουν αυτασφάλιση ( προαιρετική ασφάλιση).
ΑΛΗΘΕΙΑ: Για «Παλαιό» ασφαλισμένο του ΙΚΑ, προ της 1/1/93. Πρέπει α) Να μην εργάζεται, β) Να έχει συμπληρώσει 500 ημέρες ασφάλισης μέσα στην αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν την διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ, οπότε η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 12 μήνες από την τελευταία ημέρα ασφάλισης ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, οπότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Για τον «Νέο» ασφαλισμένο του ΙΚΑ, μετά την 1/1/93 πρέπει να έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση 1500 ημέρες τουλάχιστον, από τις οποίες 300 εντός της τελευταίας 5ετίας πριν από την υποβολή της αίτησης η οποία πρέπει να γίνει μέσα σε 12 μήνες από την τελευταία ημέρα ασφάλισης. Οι εισφορές διαμορφώνονται με βάση τον μέσο όρο του μισθού του τελευταίου έτους πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης (αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων).

Για τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. από 1/1/93 για να κάνουν αυτασφάλιση πρέπει να έχουν κάνει διακοπή της δραστηριότητάς τους στο ΟΑΕΕ.

ΨΕΜΑ: Όλοι οι μετανάστες έχουν ροζ κάρτα.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Η ροζ κάρτα είναι μια κάρτα που κανονικά λέγεται δελτίο αιτήσαντος ασύλου. Όταν υποβάλει κάποιος αίτηση για άσυλο, η αρμόδια Αρχή παραλαβής πρέπει να του δώσει ένα ειδικό ατομικό δελτίο (δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού), το οποίο θα έχει τη φωτογραφία του και του επιτρέπει την παραμονή του στην Ελλάδα. Με αυτή τη κάρτα έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στις υπηρεσίες του ΕΣΥ.

ΨΕΜΑ: Άμα δεν έχεις εισόδημα δεν χρειάζεστε να κάνεις φορολογική δήλωση.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης ακόμη και αν το εισόδημα είναι μηδενικό.

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ: Καταγγελία


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

« Tο Kράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων. » 
Άρθρο 21 του Συντάγματος ( παρ. 3 ): 

Η παραπάνω παράθεση των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος εκθέτει πλήρως την ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, την αντιδημοκρατική συμπεριφορά καθώς και τον παράνομο χαρακτήρα των απαιτήσεων, που προβάλλει η πλειοψηφία των κρατικών νοσοκομείων, σχετικά με την νοσηλεία των ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Ταυτόχρονα αποκαλύπτει πλήρως το καθεστώς καταπάτησης των στοιχειωδών δικαιωμάτων, όσων έχασαν την εργασία τους ή έκλεισαν μαγαζιά, βιοτεχνίες κλπ και στερούνται κάθε υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης. 

Ιδιαίτερα, η διοίκηση του νοσοκομείου «Γεννηματάς», μαζί με τους υπεύθυνους του λογιστηρίου και όποιον άλλον υπεύθυνο, θα πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν στις αρμόδιες ελεγκτικές και δικαστικές αρχές για τις εκβιαστικές μεθοδεύσεις, τους εξευτελισμούς και την καταπάτηση των νόμιμων δικαιωμάτων των ανασφάλιστων, την νομιμότητα και τα στοιχεία που συγκροτούν τις κοστολογήσεις στα νοσήλια καθώς και αν από τις καταβολές αυτές καταβάλλονται ιδιαίτερες αμοιβές και σε ποιους; 

Μετά την παρέμβαση του Κοινωνικού Ιατρείου Φαρμακείου Βύρωνα (ΚΙΦΒ) και την ανοικτή επιστολή μας, που πήρε ευρεία δημοσιότητα, το νοσοκομείο «Γεννηματάς» αναγκάστηκε να πάρει πίσω τους εκβιαστικούς ακροβατισμούς του και να δώσει εξιτήριο στην Ριστάνε Ντρίτα, χωρίς να ζητήσει επί πλέον την πληρωμή των 2.000 ευρώ, όπως απαιτούσε, πριν αποκαλύψουμε δημόσια τις εκβιαστικές απειλές του. Έγινε επίσης γνωστό ότι τα παιδιά της Ριστάνε υπέβαλαν ένσταση για να τους επιστραφεί το ποσό των 2.000 ευρώ που εξαναγκάσθηκαν να προκαταβάλλουν για την χειρουργική επέμβαση. 

Η κ. Βασάλου, ένα από τα στελέχη του νοσοκομείου, που χειρίζεται τα χρηματοοικονομικά ζητήματα των ασθενών, σε ερώτηση της οικογένειας, από πού βγαίνει το κόστος των 4.000 ευρώ, που είχε ζητηθεί για να γίνει η συγκεκριμένη εγχείριση στο γόνατο της μητέρας τους, ισχυρίστηκε ότι τα πακέτα των κοστολογήσεων δεν τα κάνει το νοσοκομείο, αλλά ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ!.... Ο κ. υπουργός υγείας καλείται να απαντήσει αν οι ισχυρισμοί της κ. Βασάλου ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα! 

Η Βασάλου επίσης, όταν ρωτήθηκε από την «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» από πού πηγάζει το δικαίωμα του νοσοκομείου να ζητάει προκαταβολές για να δοθεί κρεβάτι στον ασθενή, απάντησε ότι «πρόκειται για πάγια τακτική όλων των δημόσιων νοσοκομείων να ζητάνε από το 50% έως το 100% του ποσού προκαταβολικά από ανασφάλιστους ασθενείς σε περίπτωση προγραμματισμένου χειρουργείου». Ωστόσο ο υποδιοικητής, που ρωτήθηκε από την ίδια εφημερίδα για το ίδιο ζήτημα, προσπάθησε να δικαιολογηθεί με άλλους είδους ψευδολογίες και είπε ότι « το 50% το ζητάμε από ανασφάλιστους, που δεν έχουν πλήρη στοιχεία ή μόνιμο τόπο διαμονής γιατί πολλοί την κοπανάνε. Αλλιώς - πρόσθεσε – εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά…. Αν ο άλλος είναι άπορος, πρόσθεσε, τι να πληρώσει…..». Δεν είπε όμως ο κ. υποδιοικητής, γιατί τότε η Ριστάνε αφού έχει πάρει ελληνική ταυτότητα, κατοικεί στην Ελλάδα 18 χρόνια και έχει μόνιμη διαμονή, την εκβίαζαν να πληρώσει προκαταβολικά αφού είχε όλα τα χαρτιά που αποδείκνυαν ότι ήταν άνεργη, ανασφάλιστη και δεν είχε πόρους; Ή το λογιστήριο δρα με δική του ευθύνη, από μόνο του, χωρίς εντολές της διοίκησης; 

Σε κάθε περίπτωση, υπουργείο και νοσοκομείο έχουν χρέος να δώσουν στην δημοσιότητα αναλυτικά όλα τα στοιχεία και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κοστολόγηση της νοσοκομειακής νοσηλείας. Σύμφωνα με όσα έχουμε υπόψη μας, οι αποδείξεις των κρατικών νοσοκομείων, που εκδίδονται για την νοσηλεία ανασφάλιστων πολιτών, αναφέρουν απλά μόνο ένα ποσό και δεν περιλαμβάνουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία που διαμορφώνουν το τελικό κόστος της νοσηλείας. Γιατί άραγε; 

Ο ελληνικός λαός που αντιπαλεύει τις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης, της Ε.Ε και της τρόϊκα, απαιτεί να χυθεί πλήρες φορές στις σοβαρές αυτές παραβιάσεις και να θεσπισθεί νέο πλαίσιο για την δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη των ανέργων, ιδιαίτερα αυτών που η υγεία τους δέχεται σοβαρές απειλές. Ο λαός επίσης περιμένει από το συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων στην Υγεία και των γιατρών, να πάρουν θέση ενάντια στις παρανομίες που ασκούνται από τις δουλικές διοικήσεις των κρατικών νοσοκομείων κατά των ανασφάλιστων πολιτών στο τομέα της νοσοκομειακής περίθαλψης. Ελπίζουμε ότι όλα τα σωματεία του νοσοκομείου «Γεννηματάς» να τοποθετηθούν στις καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν. 

Δ. Σουλιώτης 
Υπεύθυνος ΚΙΦΒ