Φαρμακείο

Ωράριο Φαρμακείου: Δευτέρα 15:00 - 17:00, Τρίτη 15:00 - 17:00, Παρασκευή 14:00 - 16:00

Pharmacy open on Monday 15:00 to 17:00, Tuesday 15:00 to 17:00, Friday 14:00 to 16:00

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Athener Gesundheitszentrum und Apotheke

Das Athener Gesundheitszentrum und Apotheke wurde am 22 Januar eroeffnet. Es bedient mit seinen allgemeinmedizinischen, neurologischen, kinderaerztlichen, frauenaerztlichen, internistischen, pneumonologischen, HNO, unfallchirurgischen, psychiatrischen, sozialdienstlichen und zahnaerztlichen Sprechstunden jeden Arbeitstag kostenlos unversicherte griechische oder auslaendische Patienten. Ein Termin ist unter der Telefonnummer Tel. 2103802037 von 11:00 bis 18:00 jeden Arbeitstag vereinbar.

Mit unseren freiwilligen Mitarbeitern streben wir an, unseren unversicherten Mitmenschen, ganz unabhaengig von Herkunft oder Religion, eine lueckenlose und hochqualitative aerztliche Betreuung zu geben. Diese werden leider systematisch in staatlichen Krankenhaeuser diskriminiert und werden trotz ihrer offensichtlichen Prekaritaet zur Kasse gebeten. Wir versuchen die Uebernahme aller Versicherungskosten vom staatlichen Gesundheitssystem zu übernehmen. Zu diesem Zweck arbeiten wir mit einem umfangreichen Netz von privaten und öffentlichen Leistungsttraeger zusammen. Um unsere Arbeit voranzutreiben und das notwendige Material zu besorgen, bitten wir um Ihrer Unterstuetzung, sowohl finanziell  wie auch materiell, das heißt im Sinne von ueberfluessigen Medikamenten. Wir bitten ebenfalls alle aerztliche und sozialdienstliche Mitarbeiter, die dieser Sache bewusst sind, um Ihre Hilfe, damit wir gemeinsam eine allgemeine, ungehinderte und hochqualitative Betreuung gewaehrleisten können.Athener Gesundheitszentrum und Apotheke
Kaniggos 33 , Tel. 2103802037
http    : //www.anoihtipoli.gr
kifagr.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου