Φαρμακείο

Ωράριο Φαρμακείου: Δευτέρα 15:00 - 17:00, Τρίτη 15:00 - 17:00, Παρασκευή 14:00 - 16:00

Pharmacy open on Monday 15:00 to 17:00, Tuesday 15:00 to 17:00, Friday 14:00 to 16:00

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Au cœur d’athènes, une officine fait de la résistance à l’austérité

Sofia Tzitzikou au dispensaire social KIFA 
Photo : Stefania Mizara

Pharmacienne, Sofia Tzitzikou est l’un des piliers du dispensaire social d’Omonia, dans le centre d’Athènes. Avec son compagnon, 
Thanassis Kourtis, un Kurde originaire de Syrie, elle résiste à l’austérité en donnant chaque jour sens au mot « solidarité ».

source: http://www.humanite.fr/au-coeur-dathenes-une-officine-fait-de-la-resistance-lausterite-563409?IdTis=XTC-FT08-A5F5NK-DD-ZH28-DQ8Y

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου